Video corporatiu

Vídeo corportiu d'una aplicació informàtica (BIZ TALK) 
disenyada per Ilitia tecnologies amb el suport de Microsoft